Рівненський державний гуманітарний університет запрошує на навчання

Кафедра культурології та музеєзнавства РДГУ  здійснює підготовку фахівців ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

034 – «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»:

 • за освітнім ступенем «Бакалавр» із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр культурології;
 • за освітнім ступенем «Магістр» із присвоєнням кваліфікації: Магістр культурології. Викладач культурології.

027 – «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»:

 • за освітнім ступенем «Бакалавр» із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр музеєзнавства, пам’яткознавства.
 • за освітнім ступенем «Магістр» із присвоєнням кваліфікації: Магістр з музеєзнавств, памяткознавства. Викладач фахових дисциплін.

028 – «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»:

 • за освітнім ступенем «Бакалавр» із присвоєнням кваліфікації: Менеджер з соціокультурної діяльності

(спеціалізації: «Анімаційний менеджмент», «Арт-менеджмент»,  «Івент-менеджмент»)

 • за освітнім ступенем «Магістр» із присвоєнням кваліфікації: Магістр з менеджменту соціокультурної діяльності.

На усі спеціальності кафедри здійснюється прийом документів на денну і заочну форми для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА  з нормативним терміном навчання на 2 курс (3 роки навчання) з інших спеціальностей, а також зі скороченим терміном навчання (2 роки навчання) зі споріднених спеціальностей

Спеціальність «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» – для креативних, активних та ініціативних молодих людей, які мріють творити світ культури, впроваджувати інноваційні технології дозвілля, розвивати бізнес-індустрію у цій галузі. В університеті Ви отримаєте ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін (передусім з філософії, теорії та історії культури,  прикладної культурології), а також практичні уміння і навички культурно-дозвіллєвої діяльності. Можливість для удосконалення практичної підготовки Ви зможете отримати під час практики в обласному центрі народної творчості, районних відділах і будинках культури, парках, музеях, палацах дітей та молоді, центрах естетичного виховання, загальноосвітніх школах, туристичних фірмах, санаторно-курортних комплексах та беручи участь у підготовці і проведенні фестивалів, театралізованих дійств, пізнавально-ігрових, розважальних та шоу-програм, виховних і корпоративних заходів.

Здобуті знання та вміння зі спеціальності «Культурологія» дають змогу працювати на посадах:

 • педагог-організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • організатор позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • культорганізатор позашкільних, туристичних і санаторно-курортних закладів;
 • керівник мистецької студії, любительського об’єднання;
 • методист районного (міського) будинку культури, центру народної творчості;
 • методист позашкільного навчально-виховного закладу;
 • директор закладу культури;
 • викладач історико-культурологічних дисциплін у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;
 • заступник директора коледжа чи позашкільного закладу з виховної роботи;
 • агент з організації туризму;
 • екскурсовод;
 • інспектор міського, районного відділу культури;
 • завідувач районного (міського) відділу культури;
 • керівник культурних проектів.

Спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

Робота кафедри спрямована на підготовку спеціалістів у галузі музейної та пам’яткоохоронної справи, які володіють теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, високою професійною кваліфікацією. Навчання забезпечує фахову підготовку в теорії і практиці музейної справи, екскурсознавства, основ пам’яткознавства та культурної спадщини, а також пропонує вивчення курсів з  історії культурології, експертизи культурних цінностей, сучасної регіональної культурної практики, мультимедійних технологій в музеєзнавстві. Під час проходження практики студенти ознайомлюються з організацією роботи пам’яткоохоронних державних структур та специфікою їхньої роботи, напрямками та формами роботи музеїв України щодо комплектування, обробки, систематизації, обліку, зберігання та використання архівних документів і музейних експонатів; оволодівають навичками раціонального пошуку, відбору, аналітичної і синтетичної критики архівних документів і музейних експонатів, методикою їх використання у науково-дослідній, навчально-виховній та науково-популяризаторській роботі за професійною спрямованістю; набувають практичного досвіду проведення екскурсій в музейних установах та туристичних фірмах, отримують практичний досвід самоорганізації, систематичного набуття й поповнення знань, умінь і навичок роботи за обраним фахом.

Здобуті знання та вміння зі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» дають змогу працювати в: 

 • музейних установах;
 • архівах та архівних установах;
 • управлінні культури та туризму;
 • підприємствах і установах, де функціонують профільні музеї;
 • пам’яткоохоронних органах та установах;
 • туристичних фірмах та організаціях;
 • засобах масової інформації.

 

Спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності ».

У сучасних умовах зростання інтенсивності міжкультурної і міжнаціональної взаємодії ринок праці відчуває гостру потребу у фахівцях-управлінцях, здатних успішно проявити себе в найрізноманітніших галузях – від креативної діяльності у сфері культури (у навчальних закладах, центрах дитячого розвитку, школах мистецтв та соціально-виховних установах) до керівництва масштабними творчими проектами (у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, дозвілля, туризму, мас-медіа тощо).

Навчаючись за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» Ви отримаєте ґрунтовну гуманітарну, соціально-економічну та практичну підготовку. Навчання спрямоване на розвиток умінь критично оцінювати і прогнозувати соціокультурні та економічні події та явища.

Під час навчання студенти долучаються до організації культурно-мистецьких проектів (фестивалів, театралізованих дійств, розважальних та шоу-програм, конференцій, виховних та корпоративних заходів).

Здобуті знання та вміння зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» дають змогу працювати в: 

– міжнародних культурних центрах;

– органах державного управління та місцевого самоврядування;

– туристичних центрах та туристичних фірмах;

– готельно-ресторанних комплексах;

– рекламних, маркетингових та РR-агенціях;

– інформаційних агенціях та засобах масової інформації;

– музеях, галереях та арт-центрах,

– театрах, музичних закладах, іvent- агенціях;

– культурно-просвітницьких та торгово-розважальних комплексах та ін.

Запрошуємо Вас на навчання,

ми впевнені, що Ви не лише отримаєте престижний диплом, а й станете найкращими фахівцями в галузі

культури і мистецтва!

 

За детальною інформацією звертайтесь на кафедру культурології та музеєзнавства РДГУ:

вул. С. Бандери, 12, ауд.№46,

м. Рівне, 33028.

Телефон: (0362) 63-42-62.

Завідувач кафедри –

професор Виткалов Володимир Григорович (моб. тел.:  (067) 80-32-398)

 

Сайт кафедри:

 http://kulturologiya.rv.ua

 

Ми у Фейсбуці: https://www.facebook.com/culture.museum.rivne/

 

Підготовка фахівців на кафедрі культурології та музеєзнавства РДГУ здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб.

 

Сайт приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету:

http://www.rshu.edu.ua/pryimalna-komisiia

Телефони приймальної комісії РДГУ

для консультацій:

 

(0362) 63-45-77 або (098) 4756722