Додаток до річного плану закупівель

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)
на 2015 рік
ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 02230193
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовий початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 13
продукція розсадників та квітництва            (ДК 016:2010  01.19.2) 2210 14318,00 грн.(чотирнадцять тисяч триста вісімнадцять грн. 00 коп.)
Вироби канцелярські, паперові               (ДК 016:2010 17.23.1) 2210 40000,00 грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.)
Вироби ножові та столові прибори            (ДК 016:2010 25.71.1) 2210 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.)
журнали та періодичні видання друковані (ДК 016:2010 58.14.1) 2210 16000,00 грн. (шістнадцять тисяч грн. 00 коп.)
води мінеральні та безалкогольні напої (ДК 016:2010 11.07.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
вироби інші н.в. і у.(ДК 016:2010 32.99.5) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Меблі для сидіння та їхні частини          (ДК 016:2010 31.00.1) 2210 15000,00 грн. (п”ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)
Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі  (ДК 016:2010 31.01.1) 2210 30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.)
Фарби та лаки на основі полімерів            (ДК 016:2010 20.30.1) 2210 30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.)
фарби та лаки інші та пов”язана з ними продукція; барвники художні та друкарська продукція     (ДК 016:2010 20.30.2) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Мило, засоби мийні та засоби для чищення (ДК 016:2010 20.41.3) 2210 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.)
Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у   (ДК 016:2010 27.51.2) 2210 7000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.)
клеї  (ДК 016:2010  20.52.1) 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Замки та завіси (ДК 016:2010  25.72.1) 2210 2500,00 грн. (дві тисячі п”ятсот грн. 00 коп.)
скло листове (ДК 016:2010  23.11.1) 2210 15000,00 грн. (п”ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)
вироби вогнетривкі (ДК 016:2010  23.20.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
цегла черепиця та будівельні вироби звипаленої глини (ДК 016:2010  23.32.1) 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
цемент (ДК 016:2010  23.51.1) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
вапно негашене, гашене (ДК 016:2010  23.52.1) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
розчини будівельні (ДК 016:2010  23.64.1) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфоного зв”язку, відеофони (ДК 016:2010  26.30.2) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Елементи первинні, первинні батареї та частини до них (ДК 016:2010  27.20.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (ДК 016:2010  27.32.1) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Пристрої електромонтажні  (ДК 016:2010  27.33.1) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (ДК 016:2010  27.40.1) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Лампи та світильники (ДК 016:2010  27.40.2) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Лампи та світильники, інші  (ДК 016:2010 27.40.3) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Носії інформації магнітні й оптичні           (ДК 016:2010  26.80.1) 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої (ДК 016:2010  26.20.2) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні (ДК 016:2010  26.30.1) 2210 4000,00 грн.(чотири тисячі грн. 00 коп.)
Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних
скриньок (ДК 016:2010  32.20.1)
2210 18613,00 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот тринадцять грн. 00 коп.)
Інструменти ручні для використання в сільському 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
господарстві, садівництві чи лісовому господарстві  (ДК 016:2010  25.73.1)
Вироби з дроту, ланцюги та пружини   (ДК 016:2010  25.93.1) 2210 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.)
інструменти ручні, інші (ДК 016:2010  25.73.3) 2210 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.)
килими та килимові покриви                 (ДК 016:2010 13.93.1) 2210 3500,00 грн. (три тисячі п”ятсот грн. 00 коп.)
вироби текстильні готові для домашнього господарства (ДК 016:2010  13.92.1) 2210 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.)
Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші                 (ДК 016:2010  26.51.6) 2210 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.)
Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення         (Дк 016:2010  26.40.3) 2210 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.)
Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв”язку    (ДК 016:2010  26.40.4) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та стрічкові нитки, пряжа синельна; петляста  (ДК 016:2010  13.99.1) 2210 15000,00 грн. (п”ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них  (ДК 016:2010  26.20.1) 2210 8451,00 грн. (вісім тисяч тисяч чотириста п”ятдесят одна грн. 00 коп.)
вироби текстильна готові, інші                   (ДК 016:2010  13.92.2) 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Мітли та щітки  (ДК 016:2010  32.91.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Чорнило для писання чи малювання; інші чорнила (ДК 016:2010  20.59.3) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові (ДК 016:2010  20.59.4) 2210 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.)
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (ДК 016:2010  19.20.2) 2210 70000,00 грн.(сімдесят тисяч грн. 00 коп.)
Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, (ДК 016:2010  28.14.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Частини двигунів (ДК 016:2010  28.11.4) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини       (ДК 016:2010  28.23.1) 2210 400,00 грн. (чотириста грн. 00 коп.)
Частини та приладдя до моторних транспортних засобів  (ДК 016: 2010  29.32.3) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки                       (ДК 016:2010  32.99.1) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
гума невулканізована та вироби з неї       (ДК 016:2010  22.19.2) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
вироби пластмосові інші     (ДК 016:2010  22.29.2) 2210 99500,00 грн. (дев”яносто дев”ять тисяч п”ятсот грн. 00 коп.)
вироби з вулканізованої гуми ДК 016:2010 22.19.7) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
послуги щодо друкування інші                      (ДК 016:2010  18.12.1) 2210 22000,00 грн. (двадцять дві тисячі грн. 00 коп.)
Одяг верхній, інший, жіночий і дівчачий (ДК 016:2010 – 14.13.3) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель) з деревини (ДК 016:2010 16.23.1) 2210 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.)
Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини,  плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев”янілих матеріалів (ДК 016-2010 – 16.21.1) 2210 7000,00 (сім тисяч грн. 00 коп.)
Вироби господарчі та декоративні керамічні , ( ДК 016:2010 23.41.1) 2210 300,00 грн. (триста грн. 00 коп.)
вироби з бетону для будівництва                   (ДК 016:2010 23.61.1) 2110 19500,00 грн.(дев”ятнадцять тисяч п”ятсот грн. 00 коп.)
Вироби з недорогоцінних металів, інші  (ДК 016:2010 25.99.2) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні та подібні механічні пристрої крім призначених для використання в сільському господарстві (Вогнегасники В5) (ДК 016:2010 28.29.2 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Інтрументи та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші(Лічильники електроенергії) (код ДК 016-2010- 26.51.6) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Двері,  вікна й рами до них і пороги до дверей металеві (код ДК 016-2010 – 25.12.1) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Вироби кріпильні та гвинтонарізні (Гвинти) (ДК 016:2010 25.94.1) 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (листівки вітальні, календарі друковані, афіші, запрошення), (ДК 016:2010 58.19.1) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Гравій та пісок (Мучка з сіллю) (код ДК 016-2010- 08.12.1) 2210 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.)
вироби пластмасові для будівництва  (ДК (016:2010  22.23.1) 2210 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.)
послуги у сфері здоров”я інші                    (ДК 016:2010  86.90.1) 2240 3700,00 грн.(три тисячі сімсот грн. 00 коп.)
Послуги консультативні щодо господарської діяльності, інші ( технічне обслуговування газових котлів), (ДК 016:2010 70.22.3) 2240 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості (ДК 016:2010 68.20.1) 2240 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.)
послуги щодо очищування промислових об”єктів (перевірка димоходів та ветканалів) (ДК 016:2010 81.22.1) 2240 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.)
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності  (замір опору, пломбування лічильників), 33.12.1 2240 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.)
послуги посередників щодо продажу рекламного місця  (ДК 016:2010  73.12.1) 2240 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
послуги щодо передавання даних та повідомлень (ДК 016:2010  61.10.1) 2240 9500,00 грн. (дев”ять тисяч п”ятсот грн. 00 коп.)
послуги зв”язку інтернетом проводовими мережами      (ДК 016:2010  61.10.4) 2240 14000,00 (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.)
послуги зв”язку інтернетом безпроводовими мережами (ДК 016:2010  61.20.4) 2240 4000,00 грн.(чотири тисячі грн. 00 коп.)
послуги з грошового посередництва інші н.в. і у. (ДК 016:2010  64.19.3) 2240 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів (ДК 016:2010  45.20.1) 2240 200,00 грн. (двісті грн. 00 коп.)
ремонтування комп”ютерів і периферійного устаткування                 (ДК 016:2010  95.11.1) 2240 40000,00 грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.)
послуги щодо страхування майна від пожеж та інших небезпек (ДК 016:2010  65.12.4) 2240 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
послуги з видалення твердих відходів     (ДК 016:2010  38.11.2) 2240 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Послуги пожежних служб (перезарядка вогнегасників),(ДК 016:2010 84.25.1) 2240 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
поточний ремонт (приміщення Оржівської ДМШ), ДБН 2240 47000,00 грн. (сорок сім тисяч  грн. 00 коп.)
поточний ремонт (приміщення ЗШМ), ДБН 2240 25000,00 грн.(двадцять п”ять тисяч грн. 00 коп.)
поточний ремонт (приміщення РБК), ДБН 2240 99800,00 грн. (дев”яносто дев”ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
поточний ремонт (поточний ремонт приміщення ЦРБ), ДБН 2240 99835,00 грн. (дев”яносто дев”ять тисяч вісімсот тридцять п”ять грн. 00 коп.)
поточний ремонт (поточний ремонт приміщення б-ки), ДБН 2240 15309,00 грн.(п”ятнадцять тисяч триста дев”ять грн. 00 коп.)
поточний ремонт (ЦБ), ДБН 2240 15000,00 (п”ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)
перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом                       (ДК 016:2010  49.39.3) 2240 70000,00 грн. (сімдесят тисяч грн. 00 коп.)
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування ( повірка лічильників),                (ДК 016:2010 71.20.1) 2240 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.)
Послуги освітянські , інші, н.в.і.у               (ДК 016:10 85.59.1) 2240 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
послуги щодо очищування інші                      (ДК 016:2010  81.29.1) 2240 600,00 грн. (шістсот грн. 00 коп.
Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів (ДК 016:2010  95.29.1) 2240 30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.)
послуги щодо страхування автотранспорту (ДК 016:2010 65.12.2) 2240 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Вода природна  (ДК 016:2010  36.00.1) 2272 6960,00 грн. (шість тисяч дев”ятсот шістдесят грн. 00 коп.
послуги каналізаційні (ДК 016:2010  37.00.1) 2272 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.)
енергія електрична (ДК 016:2010  35.11.1) 2273 93396,00 грн. (дев”яносто три тисячі триста дев”яносто шість грн. 00 коп.)
газ природний, скраплений або в газоподібному стані (ДК 016:2010  06.20.1) 2274 70000,00 грн. (сімдесят тисяч грн. 00 коп.)
торф (ДК 016:2010  08.92.1) 2275 66094,00 грн. (шістдесят шість тисяч дев”яносто чотири грн. 00 коп.)
деревина необроблена (ДК 016:2010  02.20.1) 2275 33906,00 грн. (тридцять три  тисячі дев”ятсот шість грн. 00 коп.)
Книжки друковані (ДК 016:2010 58.11.1) 3110 42000,00 грн. (сорок дві тисячі  грн. 00 коп.)
журнали та періодичні видання друковані (ДК 016:2010 58.14.1) 3110 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (ДК 016:2010 26.40.3) 3110 4400,00 грн. (чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.)
Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель) з деревини (ДК 016:2010 16.23.1) 3110 2850 (дві тисячі вісімсот п”ятдесят грн. 00 коп.)
Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для (ДК 016:2010 26.40.4) 3110 42650,00 грн. (сорок дві тисячі шістсот п”ятдесят грн. 00 коп.)
Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних
скриньок (ДК 016:2010 32.20.1)
3110 25000,00 грн. (двадцять п”ять тисяч грн. 00 коп.)
капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії ЗШМ, ДБН 3132 24000,00 грн.(двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.)
капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії ЗШМ(виготовлення технічної документації ), ДБН 3132 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Затверджений рішення комітету з конкурсних торгів від 24.07.2015 №9
Голова комітету з конкусних торгів ___________________________І.О.Солодуха
М.П.
Секретар комітету з конкусних торгів _________________________С.М.Давидова