Відділ культури, молоді та спорту Рівненської райдержадміністрації оголошує про добір на вакантні посади

Наказ на добір

Додаток 1

до наказу відділу культури,

молоді та спорту  райдержадміністрації

06.01.2021 № 2-к

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації категорія «В»

 

Посадові обов’язки    Здійснення аналітичної та організаційної роботи з:

–   підготовки перспективних та поточних  планів роботи;

– підготовки проектів розпоряджень, рішень, постанов колегії  районної державної адміністрації, що відносяться до діяльності відділу,  проектів рішень районної ради;

– реєстрації нормативно-правових актів відповідно до чинного законодавства;

Здійснення організаційної роботи з ведення діловодства відділу:

– реєстрація вхідної та вихідної документації, ведення та зберігання журналів реєстрації вхідної та вихідної документації, обліку розпоряджень голови райдержадміністрації,

– розроблення проектів розпорядчих документів  з основної діяльності,

– реєстрація та зберігання наказів та книги реєстрації наказів з  основної діяльності,

– ведення журналу обліку та видачі печаток і штампів.

Здійснення організаційної роботи з кадрового діловодства:

– розроблення проектів розпорядчих документів  з кадрових питань (особового складу та надання відпусток);

– формування графіку відпусток працівників,  контроль їх надання та ведення обліку;

– здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

– ведення, облік і зберігання особових справ, трудових книжок працівників, складання звітності з кадрових питань;

– розробка посадових інструкцій працівників, перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

– оформлення табелів обліку робочого часу  працівників відділу;

Здійснення організаційної роботи з забезпечення  своєчасної підготовки та подання  районній державній адміністрації, управлінню культури і туризму облдержадміністрації інформацій про хід виконання документів органів влади вищого рівня, які знаходяться на контролі та стосуються діяльності галузі культури.

Забезпечення роботи з організації у встановленому порядку  доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ культури, молоді та спорту.

 

Умови оплати праці 1) посадовий оклад – 5300 грн;

2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»  (зі змінами);

3) надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

 

Інформація про строковість призначення на посаду на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у доборі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.
з 06 січня до 17 год.15 хв.  11 січня 2021 року.

Проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, за рішенням уповноваженої особи може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції (час та дата будуть повідомлені додатково)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду  Дещинська Оксана Ростиславівна, тел. 0967218610

02230193@mail.gov.ua

 

      Вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про державну службу»
1. Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

2. Досвід роботи  

не потребує

 

3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

 

Додаток 2

до наказу відділу культури,

молоді та спорту    райдержадміністрації

06.01.2021 № 2-к

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації категорія «В»

 

Посадові обов’язки Забезпечення: реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту в межах Рівненського району; кадрового забезпечення галузі фізичної культури і спорту; участі державних та громадських інституцій у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту, міжнародної співпраці; реалізації в районі державної молодіжної політики; здійснення організаційної та методичної роботи з реалізації прав та можливостей молоді.

Реалізація заходів щодо культурно-мистецького розвитку молоді, пропаганди та популяризації здорового способу життя.

Підготовка пропозицій з врахуванням пропозицій громадських організацій до проектів районних програм, планів і прогнозів з питань фізичної культури і спорту, молодіжної політики.

Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів на інформацію стосовно молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

 

Умови оплати праці 1) посадовий оклад – 5300 грн;

2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

3) надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

 

Інформація про строковість призначення на посаду на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у доборі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.
з 06 січня до 17 год.15 хв.  11 січня 2021 року.

Проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, за рішенням уповноваженої особи може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції (час та дата будуть повідомлені додатково)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду  Дещинська Оксана Ростиславівна, тел. 0967218610

02230193@mail.gov.ua

 

      Вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про державну службу»
1. Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

2. Досвід роботи  

не потребує

 

3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою