Додаток

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)
    на 2015 рік
ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 02230193

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовий початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
продукція розсадників та квітництва            (ДК 016:2010  01.19.2) 2210 4605,00 грн.(чотири тисячі шістсот п”ять грн. 00 коп.)
Вироби канцелярські, паперові               (ДК 016:2010 17.23.1) 2210 26724,00 грн. (двадцять шість тисяч сімсот двадцять чотири грн. 00 коп.)
Вироби ножові та столові прибори            (ДК 016:2010 25.71.1) 2210 300,00 грн. (триста грн. 00 коп.)
журнали та періодичні видання друковані (ДК 016:2010 58.14.1) 2210 15430,00 грн. (п”ятнадцять тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.)
вироби інші н.в. і у.(ДК 016:2010 32.99.5) 2210 2980,00 грн. (дві тисячі дев”ятсот вісімдесят грн. 00 коп.)
Меблі для сидіння та їхні частини          (ДК 016:2010 31.00.1) 2210 4970,00 грн. (чотири тисячі дев”ятсот сімдесят грн. 00 коп.)
Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі  (ДК 016:2010 31.01.1) 2210 120962,00 грн. (сто двадцять тисяч дев”ятсот шістдесят дві грн. 00 коп.)
Фарби та лаки на основі полімерів            (ДК 016:2010 20.30.1) 2210 9660,00грн. (дев”ять тисяч шістсот шістдесят грн. 00 коп.)
фарби та лаки інші та пов”язана з ними продукція; барвники художні та друкарська продукція     (ДК 016:2010 20.30.2) 2210 5450,00 грн. (п”ять тисяч чотириста п”ятдесят грн. 00 коп.)
Мило, засоби мийні та засоби для чищення (ДК 016:2010 20.41.3) 2210 4950,00 грн.(чотири тисячі дев”ятсот п”ятдесят грн. 00 коп.
Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у   (ДК 016:2010 27.51.2) 2210 7000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.)
клеї  (ДК 016:2010  20.52.1) 2210 845,00 грн.(вісімсот сорок п”ять грн. 00 коп.)
Замки та завіси (ДК 016:2010  25.72.1) 2210 2500,00 грн. (дві тисячі п”ятсот грн. 00 коп.)
скло листове (ДК 016:2010  23.11.1) 2210 12034,00 грн. (дванадцять тисяч тридцять чотири грн. 00 коп.)
вироби вогнетривкі (ДК 016:2010  23.20.1) 2210 780,00 грн. (сімсот вісімдесят грн. 00 коп.)
цемент (ДК 016:2010  23.51.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
вапно негашене, гашене (ДК 016:2010  23.52.1) 2210 750,00 грн. (сімсот п”ятдесят грн. 00 коп.)
розчини будівельні (ДК 016:2010  23.64.1) 2210 9690,00 грн.(дев”ять тисяч шістсот дев”яносто грн. 00 коп.)
Елементи первинні, первинні батареї та частини до них (ДК 016:2010  27.20.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (ДК 016:2010  27.32.1) 2210 3200,00 грн. (три тисячі двісті грн. )) коп.)
Пристрої електромонтажні  (ДК 016:2010  27.33.1) 2210 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.)
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (ДК 016:2010  27.40.1) 2210 8560,00 грн. (вісім тисяч п”ятсот шістдесят грн. 00 коп.)
Лампи та світильники (ДК 016:2010  27.40.2) 2210 300,00 грн. (триста грн. 00 коп.)
Лампи та світильники, інші  (ДК 016:2010 27.40.3) 2210 7500,00 грн. (сім тисяч п”ятсот грн. 00 коп.)
Носії інформації магнітні й оптичні           (ДК 016:2010  26.80.1) 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої (ДК 016:2010  26.20.2) 2210 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.)
Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних
скриньок (ДК 016:2010  32.20.1)
2210 20200,00 грн. (двадцять тисяч двісті грн. 00 коп.)
Інструменти ручні для використання в сільському 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
господарстві, садівництві чи лісовому господарстві  (ДК 016:2010  25.73.1)
Вироби з дроту, ланцюги та пружини   (ДК 016:2010  25.93.1) 2210 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.)
інструменти ручні, інші (ДК 016:2010  25.73.3) 2210 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.)
килими та килимові покриви                 (ДК 016:2010 13.93.1) 2210 6630,00 грн. (шість тисяч шістсот тридцять грн. 00 коп.)
вироби текстильні готові для домашнього господарства (ДК 016:2010  13.92.1) 2210 41950,00 грн. (сорок одна тисяча дев”ятсот п”ятдесят грн. 00 коп.)
Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші                 (ДК 016:2010  26.51.6) 2210 3083,00 грн. (три тисячі вісімдесят три грн. 00 коп.)
Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та стрічкові нитки, пряжа синельна; петляста  (ДК 016:2010  13.99.1) 2210 5610,00 грн.(п”яцять тисяч шістсот десять грн. 00 коп.
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них  (ДК 016:2010  26.20.1) 2210 8451,00 грн. (вісім тисяч тисяч чотириста п”ятдесят одна грн. 00 коп.)
вироби текстильна готові, інші                   (ДК 016:2010  13.92.2) 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Мітли та щітки  (ДК 016:2010  32.91.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Чорнило для писання чи малювання; інші чорнила (ДК 016:2010  20.59.3) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові (ДК 016:2010  20.59.4) 2210 1730,00 грн.(одна тисяча сімсот тридцять грн. 00 коп.)
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (ДК 016:2010  19.20.2) 2210 70000,00 грн.(сімдесят тисяч грн. 00 коп.)
Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, (ДК 016:2010  28.14.1) 2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Частини двигунів (ДК 016:2010  28.11.4) 2210 2560,00 грн.(дві тисячі п”ятсот шістдесят грн. 00 коп.)
Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини       (ДК 016:2010  28.23.1) 2210 400,00 грн. (чотириста грн. 00 коп.)
Частини та приладдя до моторних транспортних засобів  (ДК 016: 2010  29.32.3) 2210 2860,00 грн.(дві тисячі вісімсот шістдесят грн. 00 коп.)
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки                       (ДК 016:2010  32.99.1) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
гума невулканізована та вироби з неї       (ДК 016:2010  22.19.2) 2210 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)
вироби пластмосові інші     (ДК 016:2010  22.29.2) 2210 101980,00 грн. (сто одна тисяч дев”ятсот вісімдесят грн. 00 коп.)
вироби з вулканізованої гуми ДК 016:2010 22.19.7) 2210 4380,00 грн.(чотири тисячі триста вісімдесят грн. 00 коп.)
послуги щодо друкування інші                      (ДК 016:2010  18.12.1) 2210 22000,00 грн. (двадцять дві тисячі грн. 00 коп.)
Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель) з деревини (ДК 016:2010 16.23.1) 2210 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.)
Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини,  плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев”янілих матеріалів (ДК 016-2010 – 16.21.1) 2210 7000,00 (сім тисяч грн. 00 коп.)
Вироби господарчі та декоративні керамічні , ( ДК 016:2010 23.41.1) 2210 300,00 грн. (триста грн. 00 коп.)
вироби з бетону для будівництва                   (ДК 016:2010 23.61.1) 2110 850,00 грн.(вісімсот п”ятдесят грн. 00 коп.)
Вироби з недорогоцінних металів, інші  (ДК 016:2010 25.99.2) 2210 847,00 грн.( вісімсот сорок сім грн. 00 коп.)
Вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні та подібні механічні пристрої крім призначених для використання в сільському господарстві (Вогнегасники В5) (ДК 016:2010 28.29.2 2210 3300,00 грн. (три тисячі триста грн. 00 коп.)
Інтрументи та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші(Лічильники електроенергії) (код ДК 016-2010- 26.51.6) 2210 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.)
Вироби кріпильні та гвинтонарізні (Гвинти) (ДК 016:2010 25.94.1) 2210 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (листівки вітальні, календарі друковані, афіші, запрошення), (ДК 016:2010 58.19.1) 2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
вироби пластмасові для будівництва  (ДК (016:2010  22.23.1) 2210 35300,00 грн. (тридцять п”ять тисяч триста грн. 00 коп.)
послуги у сфері здоров”я інші                    (ДК 016:2010  86.90.1) 2240 3700,00 грн.(три тисячі сімсот грн. 00 коп.)
Послуги консультативні щодо господарської діяльності, інші ( технічне обслуговування газових котлів), (ДК 016:2010 70.22.3) 2240 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості (ДК 016:2010 68.20.1) 2240 15,00 грн. (п”ятнадцять грн. 00 коп.)
послуги щодо очищування промислових об”єктів (перевірка димоходів та ветканалів) (ДК 016:2010 81.22.1) 2240 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.)
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності  (замір опору, пломбування лічильників), 33.12.1 2240 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.)
послуги посередників щодо продажу рекламного місця  (ДК 016:2010  73.12.1) 2240 700,00 грн. (сімсот грн. 00 коп.)
послуги щодо передавання даних та повідомлень (ДК 016:2010  61.10.1) 2240 9500,00 грн. (дев”ять тисяч п”ятсот грн. 00 коп.)
послуги зв”язку інтернетом проводовими мережами      (ДК 016:2010  61.10.4) 2240 14000,00 (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.)
послуги зв”язку інтернетом безпроводовими мережами (ДК 016:2010  61.20.4) 2240 5520,00 грн. (п”ять тисяч п”ятсот двадцять грн. 00 коп.)
послуги з грошового посередництва інші н.в. і у. (ДК 016:2010  64.19.3) 2240 1450,00 грн. (одна тисяча чотириста п”ятдесят грн. 00 коп.)
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів (ДК 016:2010  45.20.1) 2240 200,00 грн. (двісті грн. 00 коп.)
ремонтування комп”ютерів і периферійного устаткування                 (ДК 016:2010  95.11.1) 2240 30204,00 грн. (тридцять тисяч двісті чотири грн. 00 коп.)
послуги щодо страхування майна від пожеж та інших небезпек (ДК 016:2010  65.12.4) 2240 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)
послуги з видалення твердих відходів     (ДК 016:2010  38.11.2) 2240 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)
Послуги пожежних служб (перезарядка вогнегасників),(ДК 016:2010 84.25.1) 2240 4133,00 грн. (чотири тисячі сто тридцять три грн. 00 коп.)
поточний ремонт (приміщення Оржівської ДМШ), ДБН 2240 46414,00 грн.(сорок шість тисяч чотириста чотирнадцять грн. 00 коп.)
поточний огорожі (Оржівської ДМШ – філіал В.Олексин), ДБН 2240 9327,00 грн.(дев”ять тисяч триста двадцять сім грн. 00 коп.)
поточний ремонт (приміщення ЗШМ), ДБН 2240 32727,00 грн.(тридцять дві тисячі сімсот двадцять сім грн. 00 коп.)
поточний ремонт (приміщення РБК), ДБН 2240 99871,00 грн. (дев”яносто дев”ять тисяч вісімсот сімдесят одна грн. 00 коп.)
поточний ремонт (поточний ремонт приміщення ЦРБ), ДБН 2240 99835,00 грн. (дев”яносто дев”ять тисяч вісімсот тридцять п”ять грн. 00 коп.)
поточний ремонт (ЦБ), ДБН 2240 14247,00 (чотирнадцять тисяч двісті сорок сім грн. 00 коп.)
перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом                       (ДК 016:2010  49.39.3) 2240 71560,00 грн. (сімдесят одна тисяча п”ятсот шістдесят грн. 00 коп.)
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування ( повірка лічильників),                (ДК 016:2010 71.20.1) 2240 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.)
послуги щодо очищування інші                      (ДК 016:2010  81.29.1) 2240 800,00 грн. (вісімсот грн. 00 коп.
Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів (ДК 016:2010  95.29.1) 2240 21045,00 грн. (двадцять одна тисяча сорок п”ять грн. 00 коп.)
послуги щодо страхування автотранспорту (ДК 016:2010 65.12.2) 2240 1167,00 грн. (одна тисяча сто шістдесят сім грн. 00 коп.)
Вода природна  (ДК 016:2010  36.00.1) 2272 6960,00 грн. (шість тисяч дев”ятсот шістдесят грн. 00 коп.
послуги каналізаційні (ДК 016:2010  37.00.1) 2272 5750,00 коп. (п”ять тисяч сімсот п”ятдесят грн. 00 коп.)
енергія електрична (ДК 016:2010  35.11.1) 2273 93201,00 грн. (дев”яносто три тисячі двісті одна грн. 00 коп.)
газ природний, скраплений або в газоподібному стані (ДК 016:2010  06.20.1) 2274 70000,00 грн. (сімдесят тисяч грн. 00 коп.)
торф (ДК 016:2010  08.92.1) 2275 66094,00 грн. (шістдесят шість тисяч дев”яносто чотири грн. 00 коп.)
деревина необроблена (ДК 016:2010  02.20.1) 2275 34101,00 грн. (тридцять чотири тисячі сто одна грн. 00 коп.)
Книжки друковані (ДК 016:2010 58.11.1) 3110 58000,00 грн. (п”ятдесят вісім тисяч  грн. 00 коп.)
журнали та періодичні видання друковані (ДК 016:2010 58.14.1) 3110 41000,00 грн. (Сорок одна тисяча грн. 00 коп.)
Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель) з деревини (ДК 016:2010 16.23.1) 3110 2850 (дві тисячі вісімсот п”ятдесят грн. 00 коп.)
Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв”язку    (ДК 016:2010  26.40.4) 3110 77900,00 грн.(сімдесят сім тисяч дев”ятсот грн. 00 коп.)
Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі  (ДК 016:2010 31.01.1) 3110 6850,00 грн. (шість тисяч вісімсот п”ятдесят грн. 00 коп.)
Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних
скриньок (ДК 016:2010 32.20.1)
3110 30201,00 грн. (тридцять тисяч двісті одна грн. 00 коп.)
капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії ЗШМ, ДБН 3132 78973,00 грн.(сімдесят вісім тисяч дев”ятсот сімдесят три грн. 00 коп.)
капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії ЗШМ(технічний нагляд ), ДБН 3132 1025,00 грн.(одна тисяча двадцять п”ять грн. 00 коп.)
капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії ЗШМ(виготовлення технічної документації ), ДБН 3132 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)
Затверджений рішення комітету з конкурсних торгів від 25.11.2015 №12
Голова комітету з конкусних торгів ___________________________І.О.Солодуха
М.П.
Секретар комітету з конкусних торгів _________________________С.М.Давидова