Форми запитів на отримання публічної інформації від фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян (в письмовому та електронному виді)

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації  Рівненською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутися:

– усно: за телефоном -26-19-79, 22-50-55;

– письмово: 33001, м. Рівне, вул. Соборна ,195 (на конверті вказувати“Публічна інформація”);

– факсом:  22-50-55;

– електронною поштою: zagvid@rrda.icc.rv.uavnpolvid@rrda.icc.rv.ua

Інформаційний стенд щодо доступу до публічної інформації розміщений за адресою: м. Рівне, вул. Соборна ,195, 3 (третій поверх) *

* – за вказаною адресою можна отримати бланк інформаційного запиту

форми для електронного інформаційного запиту:

  форма запиту на отримання публічної інформації для фізичних осіб

  форма запиту на отримання публічної інформації для юридичних осіб

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської районної  

державної адміністрації

17.01.2015 №15

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник: Рівненська районна державна адміністрація (м. Рівне, вул. Соборна, 195)

Запитувач:

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

___________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

___________________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, поштова адреса

___________________________________________________________________

або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати

___________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк(необхідне зазначити):

на поштову адресу

____________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

__________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _________________________________________________

телефаксом                  _________________________________________________

за телефоном               _________________________________________________

________       _____________

       (дата)                         (підпис)

Керівник апарату

адміністрації                                                       О.Дзецько