Організаційно-методичний центр

Організаційно-методичний центр

Одним із структурних підрозділів відділу культури і туризму Рівненської райдержадміністрації є організаційно-методичний центр. Знаходиться він за адресою: м.Рівне, вул. Соборна, 195,  каб.  92. Тел.: 26-45-29.

Основними функціями і завданнями організаційно-методичного центру є:

 • соціокультурна і просвітницька діяльність з метою активізації громадськості і залучення широких верств населення для вирішення державної політики в галузі культури, туризму і просвіти, духовного зростання і гуманізації українського суспільства, ствердження загальнолюдських цінностей;
 • налагодження систематичного інформаційного моніторингу щодо розвитку культурно-дозвіллєвої і просвітницької діяльності як у цілому у районі, так і в межах окремих установ, територіальних громад, культурно-дозвіллєвих комплексів, накопичення банку фундаментальних і оперативних інформаційно-технічних відомостей, забезпечення їх вільною циркуляцією на території району та поза його межами;
 • реалізація ідеї створення державного кадастру культурного надбання: накопичення науково-систематизованої інформації та матеріалів про культурні феномени, явища, дії у сфері культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, розвитку туристичної діяльності за окремими напрямками та в цілому;
 • наукові дослідження соціально-культурної діяльності, вивчення громадської думки щодо проблем культурної політики та політики в галузі туризму і збереження культурної, духовної та матеріальної спадщини;
 • підготовка і проведення районних семінарів-практикумів, конференцій, методичних засідань, кластерів з питань культурно-просвітницької діяльності, розвитку туризму, збереження духовної і матеріальної спадщини;
 • розробка та розповсюдження методичних, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і матеріальної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел;
 • відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної

народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва;

 • сприяти формуванню і розвитку сучасних традицій, звичаїв та обрядів;

–    створення районної фольклорно – етнографічної скарбниці;

–    проведення сільських, районних фестивалів, оглядів – конкурсів, семінарів  з проблем народної творчості, аматорського мистецтва та усіх напрямків туристичної галузі;

 • підготовка і проведення тематичних, театрально–видовищних, танцювально–розважальних інших програм в галузі дозвілля і туризму, залучення в установленому порядку для проведення культурно–дозвіллєвих заходів самодіяльних та професійних колективів;
 • здійснення аналізу, узагальнення досвіду роботи та статистичних звітів закладів та інших культурно-освітніх установ.

 

Завідувач організаційно-методичним центром відділу культури і туризму райдержадміністрації Лілія Мельничук

Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності центру та організовує роботу усіх працівників завідувач організаційно-методичного центру відділу культури і туризму райдержадміністрації Мельничук Лілія Євгенівна. Крім того, завідувач організаційно-методичного центру, розробляє і бере участь в реалізації регіональних програм відродження та розвитку традиційної народної культури, забезпечує підготовку і проведення районних семінарів, практикумів, методичних засідань; організовує розробку та розповсюдження методичних, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і матеріальної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості; організовує проведення районних, сільських фестивалів, оглядів, конкурсів, семінарів, також сприяє підготовці та проведенню тематичних, театрально-видовищних та театрально-розважальних заходів у галузі дозвілля тощо.  Також закріплена за дотриманням протипожежної безпеки та охорони праці.

 

Методичне керівництво клубними установами району здійснюють провідні методисти організаційно-методичного центру відділу культури і туризму райдержадміністрації.

Провідний методист організаційно-методичного центру з

вокально-оркестрового жанру Олена Ткач

До обов’язків провідного методиста входить проведення районних семінарів по підвищенню кваліфікації клубних працівників, розроблення методичних порад, проведення оглядів-конкурсів, підготовка сценаріїв культурно-масових заходів та проведення, як ведуча даних  заходів. Крім того відповідає за вокально-хоровий та фольклорний жанр та координує діяльність вокально-хорових  та фольклорних аматорських колективів району, координує діяльність «народних» та «зразкових» аматорських колективів тощо.

 

Провідний методист організаційно-методичного центру з питань охорони культурної спадщини та питань туризму Ольга Ничипорук

 

Провідний методист з питань охорони культурної спадщини  та питань туризму сприяє реалізації на території Рівненського району державної політики у сфері охорони культурної спадщини, збереження  та відтворення традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних промислів і ремесел; проведенню робіт з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини; збирає та обробляє статистичні дані у сфері охорони культурної спадщини, забезпечує контроль за їх достовірністю; інформує управління про пошкодження чи руйнування пам’яток культурної спадщини; веде облік об’єктів культурної спадщини тощо.   Крім того, вона в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму; бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рівненського району; організовує, в межах своїх повноважень, надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму всім зацікавленим особам; розробляє інформаційні матеріали про туристичні об’єкти району, висвітлює дану інформацію на інформаційному сайті відділу культури і туризму райдержадміністрації.

 

Значну ланку роботи у відділі виконує головний спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації Лариса Кравчук.

 

Головний спеціаліст забезпечує виконання відділом культури і туризму завдань щодо реалізації державної політики по відродженню, збереженню та всебічному розвитку національної культури українського народу, з питань охорони культурної спадщини та в галузі туризму, розвитку туристичної та рекреаційної індустрії; приймає участь в підготовці перспективних та поточних  планів роботи відділу культури і туризму; надає необхідну методичну допомогу працівникам відділу культури і туризму  у виконанні завдань, доручень; готує проекти розпоряджень, рішень, постанов колегії  районної державної адміністрації, що відносяться до діяльності відділу культури і туризму та галузі культури; відповідає за своєчасну підготовку і погодження проектів рішень районної ради; відповідає за дотриманням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів відповідно до чинного законодавства; узагальнює матеріали про хід виконання розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації; розпоряджень  та доручень обласної державної адміністрації; приймає участь в  підготовці та проведенні засідань, нарад, семінарів з питань діяльності установ культури  району; здійснює підготовку та проведення засідань ради відділу культури і туризму, готує питання порядку денного; веде діловодство відділу культури і туризму та здійснює діловодство за зверненнями громадян; відповідає за роботу з кадрами, веде штатно-посадову книгу та книгу обліку трудових книжок; формує особові справи працівників та  веде особові справи державних службовців  відділу, прийом яких проводиться начальником відділу культури і туризму; здійснює своєчасну здачу звітів в  державні органи статистики та в управління культури і туризму облдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків; здійснює контроль за виконанням документів органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації; відповідає за  своєчасну підготовку та подання у сектор контролю апарату райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації інформацій про хід виконання документів органів влади вищого рівня, які знаходяться на контролі; розробляє та подає на погодження та затвердження номенклатуру справ відділу культури і туризму; формує справи відповідно до номенклатури справ, забезпечує їх тимчасове збереження та підготовку справ до використання та передавання  в архівний відділ райдержадміністрації  на зберігання,   комплектує документи по архіву відділу; відповідає за організацію у встановленому порядку  доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ культури і туризму райдержадміністрації; відповідає за організацію процесів з обробки персональних даних з персоналу (кадрового забезпечення) в відділі культури і туризму.

 

В І півріччі 2019 році організаційно-методичним центром відділу культури і туризму райдержадміністрації були організовані та проведені наступні культурно-масові заходи:

 

 • 4 березня біля пам’ятника в с.Сухівці пройшов мітинг-реквієм із вшанування пам’яті Ніла Хасевича за участю народного аматорського вокального тріо «Живиця» районного будинку культури с.Зоря.
 • 22 травня було проведено обласне свято української писемності і Першокниги «Пересопницьке Євангеліє» в культурно-археологічному центрі «Пересопниця».
 • 26 травня в районному будинку культури с.Зоря відбувся районний огляд-конкурс танцювальних колективів.
 • 2 червня в с.Городок проведено ІІ-й районний фестиваль духової інструментальної музики «Духова гармонія весни».
 • 8 – 9 червня відбулися заходи в рамках ІІІ-го районного відритого  фестивалю вокально-хорового мистецтва  «Пісень у нас – як в тому полі колосу…» ім. Миколи Дацика.