Організаційно-методичний центр

Організаційно-методичний центр

Одним із структурних підрозділів відділу культури, молоді та спорту Рівненської райдержадміністрації є організаційно-методичний центр. Знаходиться він за адресою: м.Рівне, вул. Соборна, 195,  каб.  92. Тел.: 26-45-29.

Основними функціями і завданнями організаційно-методичного центру є:

  • соціокультурна і просвітницька діяльність з метою активізації громадськості і залучення широких верств населення для вирішення державної політики в галузі культури, туризму і просвіти, духовного зростання і гуманізації українського суспільства, ствердження загальнолюдських цінностей;
  • налагодження систематичного інформаційного моніторингу щодо розвитку культурно-дозвіллєвої і просвітницької діяльності як у цілому у районі, так і в межах окремих установ, територіальних громад, культурно-дозвіллєвих комплексів, накопичення банку фундаментальних і оперативних інформаційно-технічних відомостей, забезпечення їх вільною циркуляцією на території району та поза його межами;
  • реалізація ідеї створення державного кадастру культурного надбання: накопичення науково-систематизованої інформації та матеріалів про культурні феномени, явища, дії у сфері культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, розвитку туристичної діяльності за окремими напрямками та в цілому;
  • наукові дослідження соціально-культурної діяльності, вивчення громадської думки щодо проблем культурної політики та політики в галузі туризму і збереження культурної, духовної та матеріальної спадщини;
  • підготовка і проведення районних семінарів-практикумів, конференцій, методичних засідань, кластерів з питань культурно-просвітницької діяльності, розвитку туризму, збереження духовної і матеріальної спадщини;
  • розробка та розповсюдження методичних, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і матеріальної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел;
  • відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної

народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва;

  • сприяти формуванню і розвитку сучасних традицій, звичаїв та обрядів;

–    створення районної фольклорно – етнографічної скарбниці;

–    проведення сільських, районних фестивалів, оглядів – конкурсів, семінарів  з проблем народної творчості, аматорського мистецтва та усіх напрямків туристичної галузі;

  • підготовка і проведення тематичних, театрально–видовищних, танцювально–розважальних інших програм в галузі дозвілля і туризму, залучення в установленому порядку для проведення культурно–дозвіллєвих заходів самодіяльних та професійних колективів;
  • здійснення аналізу, узагальнення досвіду роботи та статистичних звітів закладів та інших культурно-освітніх установ.

 

Завідувач організаційно-методичним центром відділу культури, молоді та спорту Рівненської райдержадміністрації Лілія Мельничук

Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності центру та організовує роботу усіх працівників завідувач організаційно-методичного центру відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації Мельничук Лілія Євгенівна. Крім того, завідувач організаційно-методичного центру, розробляє і бере участь в реалізації регіональних програм відродження та розвитку традиційної народної культури, забезпечує підготовку і проведення районних семінарів, практикумів, методичних засідань; організовує розробку та розповсюдження методичних, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і матеріальної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості; організовує проведення районних, сільських фестивалів, оглядів, конкурсів, семінарів, також сприяє підготовці та проведенню тематичних, театрально-видовищних та театрально-розважальних заходів у галузі дозвілля тощо.  Також закріплена за дотриманням протипожежної безпеки та охорони праці.

 

Методичне керівництво клубними установами району здійснюють провідні методисти організаційно-методичного центру відділу культури, молоді та спорту Рівненської райдержадміністрації.

Провідний методист організаційно-методичного центру з

вокально-оркестрового жанру Олена Ткач

До обов’язків провідного методиста входить проведення районних семінарів по підвищенню кваліфікації клубних працівників, розроблення методичних порад, проведення оглядів-конкурсів, підготовка сценаріїв культурно-масових заходів та проведення, як ведуча даних  заходів. Крім того відповідає за вокально-хоровий та фольклорний жанр та координує діяльність вокально-хорових  та фольклорних аматорських колективів району, координує діяльність «народних» та «зразкових» аматорських колективів тощо.

 

Провідний методист організаційно-методичного центру з питань охорони культурної спадщини та питань туризму Ольга Ничипорук

 

Провідний методист з питань охорони культурної спадщини  та питань туризму сприяє реалізації на території Рівненського району державної політики у сфері охорони культурної спадщини, збереження  та відтворення традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних промислів і ремесел; проведенню робіт з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини; збирає та обробляє статистичні дані у сфері охорони культурної спадщини, забезпечує контроль за їх достовірністю; інформує управління про пошкодження чи руйнування пам’яток культурної спадщини; веде облік об’єктів культурної спадщини тощо.   Крім того, вона в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму; бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рівненського району; організовує, в межах своїх повноважень, надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму всім зацікавленим особам; розробляє інформаційні матеріали про туристичні об’єкти району, висвітлює дану інформацію на інформаційному сайті відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

Значну ланку роботи у відділі виконує головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Рівненської райдержадміністрації Лариса Кравчук.

 

Головний спеціаліст забезпечує виконання відділом культури, молоді та спорту завдань щодо реалізації державної політики по відродженню, збереженню та всебічному розвитку національної культури українського народу, з питань охорони культурної спадщини та в галузі туризму, розвитку туристичної та рекреаційної індустрії; приймає участь в підготовці перспективних та поточних  планів роботи відділу культури, молоді та спорту; надає необхідну методичну допомогу працівникам відділу культури, молоді та спорту  у виконанні завдань, доручень; готує проекти розпоряджень, рішень, постанов колегії  районної державної адміністрації, що відносяться до діяльності відділу культури, молоді та спорту; відповідає за своєчасну підготовку і погодження проектів рішень районної ради; відповідає за дотриманням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів відповідно до чинного законодавства; узагальнює матеріали про хід виконання розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації; розпоряджень  та доручень обласної державної адміністрації; приймає участь в  підготовці та проведенні засідань, нарад, семінарів з питань діяльності установ культури  району; здійснює підготовку та проведення засідань ради відділу культури, молоді та спорту, готує питання порядку денного; веде діловодство відділу культури, молоді та спорту, здійснює діловодство за зверненнями громадян; відповідає за роботу з кадрами, веде штатно-посадову книгу та книгу обліку трудових книжок; формує особові справи працівників та  веде особові справи державних службовців  відділу, прийом яких проводиться начальником відділу культури, молоді та спорту; здійснює своєчасну здачу звітів в  державні органи статистики та в управління культури і туризму облдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків; здійснює контроль за виконанням документів органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації; відповідає за  своєчасну підготовку та подання у сектор контролю апарату райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації інформацій про хід виконання документів органів влади вищого рівня, які знаходяться на контролі; розробляє та подає на погодження та затвердження номенклатуру справ відділу культури, молоді та спорту; формує справи відповідно до номенклатури справ, забезпечує їх тимчасове збереження та підготовку справ до використання та передавання  в архівний відділ райдержадміністрації  на зберігання,  комплектує документи по архіву відділу; відповідає за організацію у встановленому порядку  доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації; відповідає за організацію процесів з обробки персональних даних з персоналу (кадрового забезпечення) в відділі культури, молоді та спорту.