Про відділ культури

  Відділ культури і туризму Рівненської районної державної адміністрації

[easingsliderlite] 

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини на території Рівненського району.

Спрямовує діяльність на виконання наступних завдань:

– організовує виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голів обласної, районної державних адміністрацій, наказів начальника управління культури і туризму облдержадміністрації, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

– надає адміністративні послуги;

– аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини у межах Рівненського району та вживає заходів до усунення недоліків;

– бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рівненського району;

– вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету Рівненського району;

– забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

– бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

– розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

– бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

– бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

– бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

– готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

– забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

– готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

– розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

– опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів усіх рівнів;

– забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

– постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

– контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

– здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

– забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

– організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

– забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

– бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

– забезпечує захист персональних даних;

– здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

– забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;

– забезпечує доступность усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

– сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

– сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

– сприяє збереженню культурної спадщини;

– забезпечує соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

– забезпечує розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури, туризму,охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

– забезпечує розвиток усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організацію культурного дозвілля населення, здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

– проводить фестивалі, конкурси, огляди аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки декоративно-ужиткового та прикладного мистецтва, інші заходи у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

– забезпечує захист прав споживачів національного культурного продукту;

– здійснює централізоване комплектування та використання бібліотечних фондів;

– забезпечує фіксацію зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

– надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ, організацій у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини на території Рівненського району незалежно від форм власності;

– збирає та обробляє статистичні дані у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

– проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

– здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

– одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

– вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі культура;

– користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

– скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та організаційні заходи з питань, що належать до їх компетенції;

Відділ культури і туризму

Адреса: 33001, м.Рівне, вул.Соборна,195

Тел. 26-96-68

E-mail: vidcultrda@gmail.com

Положення про відділ

Графік прийому громадян з особистих питань